Veiligheid

Veiligheid is bij Arboplaats een belangrijke thema. Binnen Arboplaats kijken we met diverse brillen naar dit onderwerp. Zo verstaan wij onder veiligheid niet alleen de technische veiligheid binnen een organisatie, maar ook de psychosociale veiligheid in een organisatie. Bij het verbeteren van veiligheid  op de werkvloer besteden wij veel aandacht aan cultuur- en gedragsaspecten.  Het grootste gedeelte van de incidenten of ongevallen op de werkvloer ontstaat door menselijk handelen. Denk aan miscommunicatie, onoplettendheid, verkeerde gewoontes, etc. Organisaties kunnen daarom een grote slag maken als zij de veiligheidscultuur en het veilige werkgedrag kunnen beïnvloeden.