Nieuws – Bedrijfsblindheid

Julia: Het thema van de week van de RI&E is bedrijfsblindheid. Voor mij betekent bedrijfsblindheid het niet willen of niet kunnen zien van risico’s binnen de eigen organisatie. Dit is iets wat in veel gevallen van toepassing is wanneer het gaat over het Psychosociaal arbeidsbelasting (PSA) onderzoek. Niet zelden wordt het belang van PSA ‘niet gezien’. Daarom wat feitjes om het belang van een PSA onderzoek te benadrukken.

  • Het kost gemiddeld 9 maanden tot een jaar om te herstellen van een burn out. Om te werken aan het voorkomen van burn outs is het belangrijk om de verschillende risico’s te kennen die verbonden zijn aan het ontstaan van burn outs. Hier kan een PSA onderzoek bij helpen
  • Ongewenst gedrag komt vaak voor op de werkvloer. Uit een onderzoek van TNO kwam naar voren dat in 2020 ervaarde maar liefst 27,9% van de vrouwen ongewenst gedrag, tegenover 15,5% van de mannen. Veel bedrijven hebben het gevoel dat dit minder is bij hun eigen bedrijf. Echter blijkt dat dit vaker voorkomt dan wordt gedacht.
  • In 2020 was het gemiddelde cijfer wat mensen aan hun werkgeluk gaven een 7.3. Werkgeluk hangt samen met een betere gezondheid en welzijn, creatievere en effectievere probleemoplossing, meer productiviteit en innovatie en een snellere loopbaanontwikkeling. Om meer inzicht in werkgeluk te krijgen kijkt Arboplaats naar wat mensen nu echt belangrijk vinden in het werk en in welke mate hieraan voldaan is.