Mijn DI

Mijn DI brengt een groot aantal psychologische thema’s in kaart die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De meetmethode van elk thema is gebaseerd op gevalideerde wetenschappelijk onderzoek.

Om meer zicht te krijgen op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en op het duurzaam inzetbaarheidsklimaat van de organisatie, kan Mijn DI worden ingezet bij medewerkers en leidinggevenden. In deze vragenlijst zijn vele factoren opgenomen die belangrijk zijn voor de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Naast de behoeften van alle medewerkers en leidinggevenden wordt ook gekeken naar de aandacht die het onderwerp krijgt binnen de organisatie, de investeringen die op dit gebied worden gedaan en de wijze waarop medewerkers en leidinggevenden op dit moment werken aan de eigen en aan elkaars duurzame inzetbaarheid.

Adres