MijnRIE

Let op!

Voor alle bedrijven hoort Gevaarlijke stoffen inventariseren in de RI&E:
Dat wil zeggen (4 stappen: zie tool zelfinspectie):

  • ALLE aanwezige stoffen op 1 lijst
  • Voor alle stoffen een grenswaarde vaststellen en voor
    elke activiteit een inschatting van de blootstelling
  • Maatregelen
  • Borging 

Voor bedrijven groter dan 25 medewerkers (inclusief inhuur) hoort de Psychosociale arbeidsbelasting ook in de RI&E. Dit is een
vragenlijst onder alle medewerkers met een minimale respons van 50 %.

Zonder bovenstaande delen is de RI&E niet compleet. 

Adres