Optimaal presteren

Werkgevers en werknemers die optimaal presteren zijn een aanwinst voor iedere organisatie. Zij boeken veel resultaat en zorgen ervoor dat de organisatie kan floreren.

Arboplaats helpt werkgevers en werknemers om optimaal te presteren door het voor iedereen mogelijk te maken om met plezier, gezond en veilig te kunnen werken, vanaf ieders start met werken tot (voorbij) hun pensioen.

Hoe doen wij dit? Arboplaats haar instrumenten, Mijn DI en Mijn RI&E, worden ingezet om gedrag te beïnvloeden. Onze adviseurs houden hierbij rekening met invloeden van het individu, de organisatie en externe factoren. Door onderzoek en interviews worden verschillende thema's binnen de organisatie in kaart gebracht en vervolgens zullen onze adviseurs advies geven aan de organisatie om optimale prestatie te verwezenlijken. Ook zal de organisatie hierbij handvatten krijgen om die  prestatie te behalen.