Positieve psychologie

Psychologie heeft zich altijd gefocust op het behandelen van mentale ziekten, zoals depressie, schizofrenie en burn-out. In de laatste 15 jaar is een nieuw veld in de psychologie ontstaan: positieve psychologie.

Positieve psychologie focust zich op hoe “normale” mensen gelukkiger kunnen worden. Deze stroming is ontstaan uit de behoefte om wetenschappelijk de positieve aspecten in het leven te bestuderen. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman heeft bijvoorbeeld in meerdere studies aangetoond dat mensen die gebruik maken van hun sterke kanten gelukkiger zijn dan mensen die hier geen gebruik van maken.

Arboplaats focust zich op het toepassen van de positieve psychologie op de werkvloer. Gelukkige en vitale medewerkers zijn productiever en gezonder. Arboplaats helpt werkgever en werknemer graag met het toepassen van de positieve psychologie in de praktijk.