Nieuws – Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken tot aan je pensioen
Als je aan je pensioen denkt dan denk je misschien aan veel tijd doorbrengen met vrienden en familie, meer tijd voor je hobby’s of eindelijk die droomreis maken. Je pensioen zie je rooskleurig in, maar is dit ook de realiteit?

Ieder jaar wordt er bij 113.000 werknemers een beroepsziekte vastgesteld. Deze wordt veroorzaakt door een te hoge lichamelijk belasting (TNO, 2020). De meeste klachten doen zich voor aan het bewegingsapparaat, maar ook arm-, nek-, schouder-, rug-, heup-, been- en knieklachten komen voor.

De missie van Arboplaats
Bij Arboplaats streven we ernaar dat iedereen veilig en gezond zijn werk kan uitvoeren tot aan zijn pensioen en ook optimaal van hun pensioen mogen genieten. Wij zien bij bedrijven in verschillende branches dat fysieke belasting vaak een thema is dat weinig of geen aandacht krijgt. Werknemers voeren fysiek belastend werk uit zonder dat er naar het individu wordt gekeken. Zo kan fysiek belastend werk voor iedereen anders zijn, want niet iedereen heeft dezelfde lengte of evenveel spierkracht. Vaak geven medewerkers in onze rondgangen aan dat ze wel ‘lichte’ fysieke klachten hebben, maar dat dit ‘part-of-the-job’ is. Wat ook veel aangegeven wordt door medewerkers is dat ze nog geen klachten ervaren, terwijl ze in een verkeerde houding hun werkzaamheden uitvoeren. Niet iedere werknemer krijgt gelijktijdig klachten, dit is o.a. afhankelijk van de opeenstapeling van schade door belasting aan het lichaam en de weerbaarheid van het lichaam. Opvallend: als je aan deze werknemers vraagt of hun vader van 67 hun werkzaamheden (hetzelfde aantal uur en in hetzelfde tempo) zou kunnen uitvoeren op die leeftijd, dan geeft het merendeel toch aan dat dit niet gaat lukken. Zo denken werknemers van 50 jaar en ouder dat ze tot 64,4 jaar door kunnen werken – dat ze hier lichamelijk en geestelijk toe in staat zijn. Dit zijn werknemers met fysiek belastend werk (TNO, 2020).

Preventie is daarom erg belangrijk: de pensioensleeftijd wordt steeds hoger, waardoor werknemers langer moeten doorwerken. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gezond en veilig zijn werk kan uitvoeren en uiteindelijk in goede gezondheid kan genieten van zijn pensioen?

Dit doen we door vanuit een gezamenlijke inspanning (werkgevers, dienstverleners én medewerkers) continue aandacht te hebben voor fysieke arbeidsbelasting door naar de fysiek belastende werkomstandigheden van de individuele medewerker te kijken, signalen van medewerkers niet te negeren en beginnende klachten serieus te nemen. Wij van Arboplaats helpen je hier graag bij.

 

Factsheet-Fysieke-belasting-2020.pdf (tno.nl)