Nieuws – Onderdeel van PSA onderzoek

Interviews en enquêtes als onderdeel van het PSA onderzoek

Een aspect dat erg belangrijk gevonden wordt bij Arboplaats is het persoonlijke aspect. Tijdens het uitvoeren van een psychosociaal arbeidsbelastingsonderzoek (PSA) willen wij graag een aantal medewerkers van verschillende lagen uit de organisatie spreken om een betere impressie te krijgen van de organisatie. Medewerkers krijgen de kans gehoord te worden bij het afnemen van interviews. Door middel van de interviews krijgen medewerkers een beter beeld wat de reden is van het PSA onderzoek. De adviseurs krijgen een genuanceerder beeld van de organisatie, omdat er zowel enquêtes en interviews afgenomen worden. Het voordeel van interviews afnemen is dat de adviseurs door kunnen vragen op bepaalde onderwerpen wanneer zij het gevoel krijgen dat er misschien meer speelt. Na het afnemen van de enquêtes en interviews worden de resultaten van het PSA onderzoek met het management team en de ondernemingsraad gedeeld. De adviseur geeft aan wat het algemene beeld is van de organisatie dat uit de enquêtes met de medewerkers naar voren is gekomen. Eventuele aandachtspunten die overeenkomen met de resultaten van de interviews worden dan met elkaar gekoppeld. Het houden van interviews met medewerkers zorgt dus voor een extra dimensie in het PSA onderzoek, het persoonlijke aspect waar Arboplaats veel waarde aan hecht.