Missie

Arboplaats helpt werkgevers en werknemers om optimaal te presteren door het mogelijk voor iedereen te maken om met plezier, gezond en veilig te kunnen werken, vanaf ieders start met werken tot (voorbij) hun pensioen.

Visie

Het doel van Arboplaats is om samen met de klant toe te werken naar gezonder, veiliger en gelukkiger werken. Gezonder werken leidt tot minder verzuim en een vergroting van de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. Door veiliger werken vinden er minder ongevallen plaats. Om dit te bereiken investeren we in onderzoek en ontwikkeling, waarbij we de laatste wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk. Ook gaan we samenwerkingsverbanden aan om kennis en ervaring te delen. Zo staan we samen sterker in onze missie om werk veiliger, gezonder en leuker te maken voor iedereen.

Strategie

Wij streven naar het leveren van een grote bijdrage aan het welzijn van zoveel mogelijk medewerkers en organisaties door middel van onze integrale aanpak en multidisciplinaire werkwijze. Hierbij staan de volgende zaken voor ons centraal:

  1. Gezondheid, veiligheid, en duurzame inzetbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden;
  2. Naast techniek zijn de organisatorische en individuele aspecten bepalend voor het functioneren van een organisatie;
  3. Medewerker en werkgever zijn sámen verantwoordelijk. Wij betrekken dan ook alle partijen bij onze onderzoeken en implementatietrajecten;
  4. Het samenbrengen van wetenschap en praktijk.