PAGO Nieuwe Stijl

Voor de werkgever is de toegevoegde waarde van het uitvoeren van een PAGO meestal beperkt. Wij hebben hiervoor een alternatief ontwikkeld, waarbij wij een combinatie maken tussen een PAGO, een medewerkers tevredenheidonderzoek en een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Wij focussen ons daarbij op die zaken waar jullie als werkgever invloed op kunnen uitoefenen.
In dit PAGO nieuwe stijl voeren we geen lichamelijke onderzoeken uit. Uit onderzoek blijkt dat de voorspellende waarde van deze lichamelijke onderzoeken beperkt is. Alleen het uitvoeren van een gehoortest biedt duidelijk toegevoegde waarde. Die gehoortest kan ook online worden uitgevoerd.

Het primaire doel van het PAGO is na te gaan:
• of het werk leidt tot ongewenste gezondheidseffecten op korte en/of lange termijn;
• veroorzaakt door fysieke factoren en/of psychosociale factoren
en hiermee we vast te stellen of:
• de genomen beheersmaatregelen/ Hoe’s effectief zijn en/of
• de beschikbare beheersmaatregelen/ Hoe’s goed geïmplementeerd worden door de medewerkers .

Daarnaast kan met behulp van een paar we nagegaan worden of het werk ook tot positieve effecten leidt voor de (individuele) medewerker. Dit kan worden onderzocht door bijvoorbeeld het geluk in het werk en de betrokkenheid van medewerkers bij het werk te onderzoeken.

Gangbaar kost een traditioneel PAGO circa € 100,- tot € 150 per medewerker per keer dat het wordt uitgevoerd. Bij een frequentie van één keer per 4 jaar, komt dat neer op gemiddeld circa € 35,- per medewerker per jaar. Met de abonnementen van Arboplaats zijn jullie meestal goedkoper uit en biedt de uitkomst van dit onderzoek jullie als bedrijf meer inzicht dan bij het traditionele PAGO.