MijnRIE

Mijn RI&E

Gevaarlijke Stoffen

Inspectie SZW vraagt van u dat u uw gevaarlijke stoffen inventariseert. Wat de Inspectie van u vraagt staat in hun vierstappenplan. Maar dat opzetten en uitvoeren kost u veel tijd.

Arboplaats heeft in samenwerking met NRK, Akzo Nobel en VVVF een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het inventariseren van gevaarlijke stoffen die u niet alleen veel tijd bespaart, maar ook veel dichter staat bij uw manier van werken: minder papierwerk, meer resultaat.

Met deze aanpak is bovendien een abonnement op Stoffenmanager niet (meer) nodig. Wij kiezen als aanpak dat de nadruk bij het werken met gevaarlijke stoffen ligt bij het beschermen van uw medewerkers. Niet op de administratie van uw stoffen.

Adres