Abonnementen

Abonnementen

Onze pakketten zijn exclusief of inclusief Gevaarlijke Stoffen-module (GS-module) verkrijgbaar.

Voor OnderhoudNL en NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) geldt dat MijnPrO hun erkende branche-RI&E-instrument is en brancheleden veelal met korting gebruik kunnen maken van onze software en dienstverlening.

*Genoemde prijzen zijn een indicatie en niet definitief. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Basis

Voor bedrijven die alleen de noodzakelijke verplichtingen op orde willen hebben.
€1500*/jaar
Fysieke Factoren RI&E
Dashboard 'Mijn Overzicht'
Werkdruk en ongewenst gedrag
Voortgangsrapportage
Innovaties
Contact

Basis

Voor bedrijven die alleen de noodzakelijke verplichtingen op orde willen hebben.
€3000*/jaar
Fysieke Factoren RI&E
Dashboard 'Mijn Overzicht'
Werkdruk en ongewenst gedrag
Voortgangsrapportage
Innovaties
Contact

Overzicht specificaties

Basis

Preventie

Optimalisatie

Overview
Digitale helpdesk
Online platform waar je vragen kunt stellen.
Mijn Overzicht
Tool: overzicht van alle relevate gegevens.
RI&E - Fysieke Factoren
Tool: analyseren van de fysieke fatoren.
Werkdruk, ongewenst gedrag
Tool: te analyseren via de vragenlijst-module.
Jaarlijkse audit / digitale toets
Tool: digitale toetsing RI&E / weergave voortgang.
Toetsing RI&E (1x per 4 jaar fysiek)
RI&E toetsing door één of meer kerndeskundigen
Alle pyschologische factoren
Alle psychologische factoren binnen je bedrijf.
Jaarverslag Arbo
Jaarlijks rapport over voortgang arbeidsomstandigheden.
Ondersteuning vragen Arboinspectie
Ondersteuning bij vragen die NL Arbeidsinspectie stelt.
Ondersteuning eigen onderzoek MijnPrO
Ondersteuning bij starten eigen vragenlijstonderzoek.
Arbo Antwoorden
Digitale vraag -en antwoorden over alles wat met Arbo te maken heeft.
Voortgangsrapportage / Arbowetcheck
Tool: inzage in de mate waarin wordt voldaan aan de Arbowet.
Innovaties
Risico-klachten-verzuim / PAGO
Tool: Periodiek Arbeidsgezondheids onderzoek
Binden en Vinden
Tool: inzicht in verbondenheid van werknemers aan een organisatie.
Gevaarlijke Stoffen (GS) invoer
Tool: eenvoudig invoeren van de gevaarlijke stoffen VIB's.
GS beheersmaatregelen
Tool: advies over de nodige maatregelen bij werken met GS.
Innovatiepanel
Uitnodiging om mee te denken over nieuwe software ontwikkelingen.

Basis

Preventie

Optimalisatie

Overview
Digitale helpdesk
Mijn Overzicht
RI&E - Fysieke Factoren
Werkdruk, ongewenst gedrag
Jaarlijkse audit / digitale toets
Toetsing RI&E (1x per 4 jaar fysiek)
Alle pyschologische factoren
Jaarverslag Arbo
Ondersteuning vragen Arboinspectie
Ondersteuning eigen onderzoek MijnPrO
Arbo Antwoorden
Voortgangsrapportage / Arbowetcheck
Innovaties
Risico-klachten-verzuim / PAGO
Binden en Vinden
Gevaarlijke Stoffen (GS) invoer
GS beheersmaatregelen
Innovatiepanel

Basis

Voor bedrijven die alleen de noodzakelijke verplichtingen op orde willen hebben.
€1500*/jaar
Digitale helpdesk
Dashboard 'Mijn Overzicht'
RI&E - Fysieke Factoren
Werkdruk, ongewenst gedrag
Jaarlijkse Audit / digitale toets
Werkdruk, ongewenst gedrag
Toetsing RI&E (1x per 4 jaar fysiek)
Alle pyschologische factoren
Jaarverslag Arbo
Ondersteuning vragen
Arboinspectie
Ondersteuning eigen
onderzoek MijnPrO
Arbo Antwoorden
Voortgangrapportage/
Arbocheckwet
Innovatie: Risico-klachten-
verzuim / PAGO
Innovatie: Binden en vinden
Innovatie: GS-invoer
Innovatie: GS beheersmaatregelen selector
Innovatiepanel
Contact

Basis

Voor bedrijven die alleen de noodzakelijke verplichtingen op orde willen hebben.
€3000*/jaar
Digitale helpdesk
Dashboard 'Mijn Overzicht'
RI&E - Fysieke Factoren
Werkdruk, ongewenst gedrag
Jaarlijkse Audit / digitale toets
Werkdruk, ongewenst gedrag
Toetsing RI&E (1x per 4 jaar fysiek)
Alle pyschologische factoren
Jaarverslag Arbo
Ondersteuning vragen
Arboinspectie
Ondersteuning eigen
onderzoek MijnPrO
Arbo Antwoorden
Voortgangrapportage/
Arbocheckwet
Innovatie: Risico-klachten-
verzuim / PAGO
Innovatie: Binden en vinden
Innovatie: GS-invoer
Innovatie: GS beheersmaatregelen selector
Innovatiepanel
Contact