Software

Mijn Overzicht

Het dashboard waarin alle onderdelen van de software samenkomen.

Mijn Overzicht is het dashboard van MijnRI&E dat tussen 2022 en 2023 ontwikkeld is, omdat wij vaak van onze klanten hoorden dat zij moeite hadden met de navigatie in de software. Het is nu eenmaal een heel uitgebreid systeem waarin veel mogelijk is, maar dan moet de benodige informatie natuurlijk wel te vinden zijn. Wij hebben dit (nieuwe) dashboard dan ook ontwikkeld met als doel dat onze klanten sneller hun werk kunnen uitvoeren en minder tijd verspillen aan het zoeken en herkennen van pagina’s.

De pagina is net even anders ingericht dan je misschien van een “klassiek” dashboard gewend bent, maar de werking ervan is over het algemeen hetzelfde. De onderdelen uit de software die hier samenkomen zijn: het plan van aanpak, de maatregelen en risico's. Het is mogelijk om voor deze drie onderdelen te filteren op de niveaus fysiek, psychosociaal of organisatie.

Screenshot van 'Mijn Overzicht'
Screenshot van 'Mijn Overzicht' uit onze testomgeving.

Bovenin staan een aantal tabbladen, waaronder die van het jaarverslag. Deze wordt automatisch gegenereerd en kan je uitdraaien om zo eenvoudig te bekijken in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de arbo-eisen, wat de voortgang is in de geplande activiteiten en welke risico's en beheersmaatregelen goed of onvoldoende geïmplementeerd zijn. Ook de stand van zaken met betrekking tot de gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting zijn hier direct in te zien.