Software

Mijn RI&E

De traditionele "fysieke RI&E" software

MijnRie is een innovatief, digitaal risico-inventarisatie en -evaluatie instrument en vormt het hart van MijnPrO®. Het primaire doel is om werkgevers en werknemers op een overzichtelijke manier praktische tips en inzicht te geven over hoe de arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden. Het is een dynamisch instrument waarbij de focus ligt op de oplossingen in plaats van de problemen.

Beheersmaatregelen

Vanuit de activiteiten die binnen een organisatie ondernomen worden, wordt gekeken naar de prioritaire risico’s en vervolgens naar de bijbehorende beheersmaatregelen: de oplossingen. Je kunt duidelijk aangeven welke maatregelen al worden ingezet en of deze al voldoende geïmplementeerd zijn. Zo evalueer je in welke mate de verschillende risico’s worden beheerst.

In onze benaderingswijze focussen we op hoe je als organisatie de voorkomende risico's kunt beheersen, vandaar dat binnen MijnRie de beheersmaatregelen centraal staan. In de praktijk blijkt dat de aanwezige beheersmaatregelen niet altijd consequent gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is een tilhulpmiddel dat in de hoek staat; zolang dit niet gebruikt wordt zal deze het risico op fysieke belasting niet kunnen reduceren.

Het in kaart brengen van het gedrag van werknemers bij het implementeren van de beheersmaatregelen is hiermee een van de twee belangrijke (nieuwe) pijlers in onze aanpak.

Maatregelen zijn onderverdeeld in drie niveaus; operationeel, management en beleid. Van hieruit kun je actiepunten aanmaken en eventueel koppelen aan verschillende verantwoordelijken/actiehouders. Zodra dit is gebeurd, zal automatisch een plan van aanpak ontstaan waarin met de maatregelen aan de slag kan worden gegaan.

Dashboard MijnRI&E
Screenshot van 'Dashboard' uit onze testomgeving.

Aanpak

Het evalueren van risico's doen we anders dan gebruikelijk, namelijk vanuit het oogpunt van duurzaam werk. Door alleen te kijken of het risico op dit moment, voor iemand van bijvoorbeeld 35 jaar, goed beheerst is, kijk je niet naar waar het volgens ons bij duurzaam werk over gaat. Wij vinden het belangrijk of iemand dit werk in hetzelfde tempo en aantal uren kan blijven uitvoeren tot aan het pensioen, zonder dat dit tot gezondheidsschade leidt.

Het voordeel van deze beoordelingsmethodiek is dat iedereen die het werk uitvoert dit minstens even goed kan beoordelen als een "expert". Iedere werknemer ervaart immers zelf dag in dag uit wat het effect van werk op hun gezondheid en welzijn is.

Praktisch

Het is mogelijk de RI&E-omgeving geheel naar de structuur van de organisatie in te richten. Voor veel sectoren hebben we al veelgebruikte beheersmaatregelen en gangbare activiteiten in de software gezet, om zo het invullen van de RI&E gemakkelijker te maken. Voor een klein bedrijf geldt dat je de RI&E binnen een halve dag kunt opstellen. Als klant krijg je een eigen account en is het mogelijk om zoveel gebruikers aan te maken als nodig en hen een individuele rol toe te dienen.

Ook kan een toetsing worden gedaan om te checken hoe goed je op weg bent om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van de Arbowet. Arboplaats kan deze toetsing uitvoeren, maar u kunt hiervoor ook een andere kerndeskundige voor inschakelen.