Over ons

Wie zijn wij

Lees hier alles over onze kernwaarden, doelen en visie op het gebied van gezond, veilig en gelukkig werken.

Over ons

Wij helpen onze klanten graag om samen te komen tot oplossingen die in de praktijk werken. We kunnen u helpen met expertise op het gebied van arbeidshygiëne, veiligheidskunde en/of arbeids- en organisatiekunde. Daarnaast hebben we een team van programmeurs en een UX Designer die onze software zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van onze klanten.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen gezond, veilig en gelukkig kan werken, tot aan het pensioen en, als je dat zelf wilt, ook daarna nog. Daarvoor is het nodig dat we in Nederland anders naar werk gaan kijken. Het uitgangspunt bij werk dat aan werknemers aangeboden wordt zou moeten zijn dat het werk duurzaam is. Duurzaam werk is werk dat iedere werknemer tot aan het pensioen uit kan voeren in hetzelfde tempo, in dezelfde uren als op 35-jarige leeftijd.

Dat is fundamenteel anders dan duurzame inzetbaarheid. Daarin wordt van de werknemer verwacht dat die eventueel ander werk gaat doen als het eigen werk te zwaar wordt. Wij gaan er van uit dat het werk aan de mens moet worden aangepast, niet de mens aan het werk. En als dat werk duurzaam is, dan is het aan de werknemer om er voor te zorgen dat hij/zij dat werk ook uit kan blijven voeren, door bijvoorbeeld je te blijven ontwikkelen. Duurzaam werk is daardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer.

Aanpak

Bij Arboplaats vinden we dat de traditionele kijk op arbo achterhaald is. Veiligheid is natuurlijk belangrijk, maar de grootste winst valt te behalen door te focussen op gezond en gelukkig werken. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Wat ons betreft gaan we het dus in plaats van duurzame inzetbaarheid hebben over duurzaam werk: en wat is ervoor nodig dat mensen het werk bij jou tot hun 70e goed kunnen uitvoeren?

We vinden het wel zo praktisch om niet alleen problemen te inventariseren, maar juist ook oplossingen te formuleren. En daarbij aandacht te hebben voor het gedragscomponent. Want aan maatregelen die in de praktijk niet worden toegepast heb je weinig!

Onze klanten vinden het belangrijk om hun verzuim te beheersen. Volgens ons is preventie daarvoor de enige manier om dat duurzaam te realiseren. In onze aanpak staat ‘prestatie optimalisatie’ centraal: de organisatie presteert optimaal als ook alle werknemers optimaal presteren. We dragen daaraan bij door nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk. We ontwikkelen zelf ook nieuwe inzichten en tools.

De nieuwe tools die we ontwikkelen doen we multidisciplinair en samen met onze klanten. Goede concepten groeien zo uit tot een aanpak die in de praktijk werkt. De tools die we ontwikkelen maken zorgen voor goede arbeidsomstandigheden gemakkelijker. We denken vanuit oplossingen. Zo kunnen onze klanten zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden.

Prestatie Optimalisatie

Wij hebben een nieuw model ontwikkeld dat het "Prestatie optimalisatie model" heet. Hierin komen onder andere ideeën over belasting en belastbaarheid, het huis van werkvermogen, het Job Demands Resources Model in samen.

Model prestatie optimalisatie
Screenshot van 'Veiligheids Informatiebladen uploaden' uit onze testomgeving.

Ons model kent drie hoofdbestanddelen: de fysieke arbeidsomstandigheden, de psychosociale arbeidsomstandigheden en het werkgeluk. Hierin staan zowel het individu als de organisatie centraal. Daarnaast focussen we op de manier waarop fysieke risico's en psychosociale stressoren beheerst kunnen worden. Daarin staat het werken met beheersmaatregelen, aan de fysieke kant en ‘HOE’s’’ (psychosociale beheersmaatregelen) aan de psychosociale kant centraal.

De mate waarin individuele medewerkers, maar ook leidinggevenden van deze maatregelen gebruik maken, is bepalend voor de mate waarin het risico in de praktijk beheerst is. Zicht op het gedrag van werknemers/de implementatie van beheersmaatregel is daarom essentieel om prestaties te kunnen optimaliseren.