Software

Mijn PrO

Ons softwareprogramma

Introductie

Bij Arboplaats vinden we dat de traditionele kijk op arbo achterhaald is. Veiligheid is natuurlijk belangrijk, maar de grootste winst valt te behalen door te focussen op gezond en gelukkig werken. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Wat ons betreft gaan we het dus in plaats van duurzame inzetbaarheid hebben over duurzaam werk: en wat is ervoor nodig dat mensen het werk bij jou tot hun 70e goed kunnen uitvoeren?

We vinden het wel zo praktisch om niet alleen problemen te inventariseren, maar juist ook oplossingen te formuleren. En daarbij aandacht te hebben voor het gedragscomponent. Want aan maatregelen die in de praktijk niet worden toegepast heb je weinig!

Wat is MijnPrO®?

MijnPrO® is een integraal Arbo Management Systeem. Met onze software maak je niet alleen een complete en heel andere dan gebruikelijke RI&E, maar je integreert meteen ook het Arbobeleid, Gevaarlijke Stoffen, psychosociaal arbeidsbelasting onderzoek (PAGO) en nog zoveel meer. Hieronder staat een overzicht met de onderdelen die MijnPrO® allemaal integreert tot een praktisch en bruikbaar geheel. Je kunt hier zelf goed mee aan de slag en bij technische of inhoudelijke vragen staan wij natuurlijk voor je klaar. Het is ook mogelijk om onderdelen aan ons uit te besteden.

Bij het continu (door)ontwikkelen van de software houden we rekening met de laatste wetenschappelijke inzichten, maar natuurlijk ook met de steeds veranderende wettelijke verplichtingen. Ook de verschillende nieuwe technische ontwikkelingen, zoals open AI (chatGPT) helpen ons in de ontwikkeling. Als laatste vinden we de wensen en ervaringen van onze klanten zeer belangrijk, dus hun feedback zullen wij ook altijd meenemen!

Je gebruikt de software het beste op een desktop, laptop of tablet.