Over ons

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de meest gestelde vragen over de software.
Praktische zaken
Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe log ik nu in?
Op het inlogscherm van de software staat onder de velden voor gebruikersnaam en wachtwoord een tekst met ‘wachtwoord vergeten’. Als je deze aanklikt, krijg je automatisch een nieuw wachtwoord toegestuurd.
Voor welke bedrijven en branches is Arboplaats/ MijnPrO® geschikt?
Arboplaats is vooral de juiste partij voor organisaties die écht iets willen verbeteren aan arbeidsomstandigheden, zodat werknemers zo gezond, veilig en gelukkig mogelijk werken tot hun 70e. We zijn niet de beste match als je alleen de verplichte vinkjes wilt zetten en door met business as usual.

Dat gezegd hebbende, werken we voor organisaties van 1 tot duizenden werknemers. Ook onze software: MijnPrO® is voor elk type organisatie geschikt. Het is het erkende branche RI&E-instrument van OnderhoudNL en NRK, maar in elke branche kun je er prima mee aan de slag.
Hoe kun je het beste werken met MijnPrO®?
MijnPrO® is gemaakt om op een laptop, desktop pc of tablet te gebruiken. In onze innovaties nemen we het gebruik van de mobiele telefoon mee. Onze PSA vragenlijst is eventueel in te vullen op een mobiele telefoon. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van een app voor vaklieden die werken met gevaarlijke stoffen.
Wet- en regelgeving
Wat houdt een basiscontract arbodienstverlening in?
De arbowet eist dat elke organisatie een basiscontract arbodienstverlening heeft met één of meer arbodienstverlener(s). Dat contract bestaat uit 2 delen:
 • Begeleiding door de bedrijfsarts / verzuimbegeleiding
 • Ondersteuning op het gebied van preventie
Deze zaken hoeven niet bij dezelfde arbodienstverlener vastgelegd te zijn. Met betrekking tot preventie moeten de volgende onderdelen geregeld zijn:
 • Het toetsen van de RI&E (voor bedrijven met meer dan 25 werknemers)
 • Het aanbieden van een PAGO aan werknemers
 • Werkplekbezoekpreventie
Je kunt voor het gehele gedeelte met betrekking tot preventie terecht bij Arboplaats!
Welke regels gelden m.b.t. ZZP'ers?
ZZP’ers die onder jouw gezag werken worden door de Arbowet gezien als volwaardig werknemer. Je bent er dus verantwoordelijk voor dat zij gezond en veilig kunnen werken en ze tellen mee in het onderscheid tussen 25- of groter dan 25. Je neemt hen ook mee in een eventueel onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting. Werk jij zelf als ZZP’er, dan word je ook geacht de veiligheid van jezelf en omstanders tijdens het werk te waarborgen.

Sommige Arbowet-bepalingen gelden echter niet, zo ben je niet verplicht een RI&E op te stellen. Dat is wel het geval als je als ZZP'er eindverantwoordelijk bent voor een project waarin je met andere Zzp'ers samenwerkt. Dan moet jij ook een RI&E maken.

Het is natuurlijk wel verstandig om goed na te denken over risico’s en maatregelen in jouw werk. Je leest meer op: Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp) | Arboportaal
Waar moet een RI&E aan voldoen?
Een complete RI&E moet bevatten:
 • Een inventarisatie en beschrijving van alle risico’s
 • Een evaluatie en prioritering van alle risico’s
 • Een nadere inventarisatie van risico’s voor bijzondere doelgroepen (bijv, zwangeren en jeugdigen)
 • Beleid met betrekking tot werkdruk en ongewenst gedrag voor alle organisaties
 • Uitgebreide inventarisatie en evaluatie van psychosociale arbeidsbelasting voor organisaties met meer dan 25 werknemers (inclusief ZZP/ inhuur/ stagiaires).
 • Een plan van aanpak met beheersmaatregelen die je nog niet toepast (ook mbt psychosociale arbeidsbelasting voor organisatie met meer dan 25 werknemers)
 • Beoordeling gevaarlijke stoffen
 • Kerndeskundige toetsing (tenzij je als organisatie met minder dan 25 werknemers je RI&E maakt met een branche erkend RI&E-instrument)
De RI&E moet ook ‘volledig en betrouwbaar’ zijn. Of een RI&E dat is, dat bepaalt de kerndeskundige die de RI&E toetst (als toetsen nodig is).
Hoe lang is mijn RI&E geldig?
De Arbowet geeft aan dat je de RI&E moet aanpassen als er (grote) wijzigingen zijn binnen jullie organisatie. Je dient in de praktijk uitvoering te geven aan je plan van aanpak en de RI&E actueel te houden. Bijvoorbeeld bij veranderingen in de wetgeving. Als je met onze dynamische RI&E werkt en die bijhoudt, dan is die voortdurend actueel. Je hoeft dan dus niet na bijvoorbeeld vier jaar weer je hele RI&E opnieuw te maken.
Wat moeten we met gevaarlijke stoffen?
Als onderdeel van de RI&E moet je tegenwoordig ook de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen beoordelen. Zonder dat is je RI&E niet meer compleet en kun je direct een boete krijgen, alsof je helemaal geen RI&E hebt. Ook als je alle andere zaken zowel in de RI&E opgenomen hebt. Het ministerie van SZW formuleert hier een 4-stappenplan voor: inventariseren, beoordelen, maatregelen treffen en borging. Je leest hier meer over op: https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werken-met-gevaarlijke-stoffen.

Hier goed uitvoering aan geven is voor veel organisaties een mega kluif. Je moet namelijk:
 • Een overzicht hebben van echt alle stoffen waar mee gewerkt wordt, dus niet alleen verf, maar ook lijmen, kitten en zelfs schoonmaakmiddelen/ handdesinfectie.
 • Een speciaal overzicht maken van alle kankerverwekkende stoffen (ook wel CMR-stoffen) waar je mee werkt.
 • Per product moet je, voor elke component in dat product, zelf een grenswaarde vast stellen wat de maximale hoeveelheid is waar een werknemer aan blootgesteld mag worden.
 • Voor elke component in elk product moet je voor elke toepassing een schatting maken of meten aan hoeveel van die stof/mengsel de werknemers worden blootgesteld.
 • Aanvullend is het verstandig om voor werknemers die met gevaarlijke stoffen werken dit alles te vertalen in werkplekinstructiekaarten (WIK’s). Hiermee voldoe je aan de voorlichtingsverplichting in de Arbowet.
Het goede nieuws is dat Arboplaats een Gevaarlijke Stoffen-module heeft ontwikkeld, die heel veel werk uit handen neemt en alles integraal opneemt in MijnPrO®. Je bent dankzij deze module maximaal 5% van de tijd kwijt die je nodig hebt om bijvoorbeeld Stoffenmanager goed in te vullen. Je leest er hier meer over.
Wanneer moeten we onderzoek doen naar psychosociale arbeidsbelasting?
Voor elke organisatie geldt dat zij een beleid met betrekking tot werkdruk en ongewenst gedrag moeten opstellen.
Organisaties waar meer dan 25 personen werken (personen, geen FTE’s inclusief ZZP/ inhuur/ stagiaires) zijn wettelijk verplicht een onderzoek uit te voeren naar psychosociale arbeidsbelasting. Je doet dan een (anoniem) onderzoek onder al jullie medewerkers, waarbij je tenminste de onderwerpen werkdruk en ongewenst gedrag uitvraagt. De respons moet minimaal 50% zijn. De acties die hieruit volgen neem je op in het plan van aanpak van de RI&E.Als er signalen zijn dat deze thema’s een risico vormen, moet je verdiepend onderzoek doen naar oorzaken.
Arboplaats voert dergelijk onderzoek voor klanten uit. Onze vragenlijst is op wetenschappelijke inzichten gebaseerd en informeert naar de thema’s het werk, de organisatie, leiderschap, collega’s en team, werkgeluk, werk en privé, gezond en veilig werken, ongewenst gedrag, gezondheid en persoonlijke kenmerken. Je kunt ook delen van deze vragenlijst gebruiken. De vragenlijst is ook geschikt voor een onderzoek naar medewerkerstevredenheid (MTO).
Arbeidsinspectie
Wanneer moet ik een ongeval melden bij de arbeidsinspectie?
Je bent verplicht melding te maken bij de Nederlandse Arbeidsinspectie wanneer iemand die onder jouw gezag werkt (dus ook ZZP/ inhuur/ stagiaires) een arbeidsongeval heeft met dodelijke afloop, of dat het ongeval leidt tot ziekenhuisopname of tot blijvend letsel. Doe dit altijd zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur. Te laat melden kan leiden tot een boete.
Je kunt 24/7 melden via telefoonnummer 0800-5151 (gratis) of digitaal via Arbeidsongeval melden | Melden | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)
Wat zijn de speerpunten van de arbeidsinspectie?
Belangrijke speerpunten in de handhaving door de Arbeidsinspectie zijn:
 • Het hebben van een RI&E (inclusief eventueel noodzakelijke toetsing) en het daarbij behorende plan van aanpak;
 • Het hebben van een contract Arbodienstverlening. Zowel voor het verzuim als voor preventie;
 • Het beschikken over en arbobeleid;
 • het aangesteld hebben van een preventiemedewerker, waar nodig met instemming van de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging;
 • Daarnaast wordt veel aandacht besteed hoe bedrijven de risico's gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting beheerst hebben.
Dienstverlening Arboplaats
Regelt Arboplaats ook spreekuren bedrijfsarts / verzuimbegeleiding?
Daar kunnen we kort over zijn: nee. Arboplaats is een arbodienstverlener, geen arbodienst. Dit betekent dat wij ons echt richten op preventie van verzuim. Wij hebben geen bedrijfsartsen in dienst en bieden geen contracten aan gericht op spreekuren en verzuimbegeleiding.
Kan Arboplaats het opstellen van een RI&E / uitvoeren van onderzoek naa psychosociale arbeidsbelasting uit handen nemen? 
Ja, dat kunnen we zeker! Je leest hier meer over het uitbesteden van de fysieke RI&E en hier meer over PSA onderzoek.
Waarom heet jullie software MijnPrO®?
Ten eerste “mijn” omdat we voor ogen hebben dat je als organisatie echt een eigen aanpak hebt om aan de slag te gaan met het blijven verbeteren van de arbeidsomstandigheden. “PrO” staat voor prestatie-optimalisatie. Volgens ons presteren organisaties optimaal als werknemers optimaal kunnen presteren. Medewerkers doen dat als zij gezond, veilig en gelukkig kunnen doorwerken tot hun 70e.  Hier spelen veel verschillende factoren een rol in, die we verwerkt hebben in de opzet van zowel onze software als onze dienstverlening.

Meer informatie

Niet gevonden wat je zocht? Neem dan even contact op via info@arboplaats.nl