Diensten

Advisering PSA

Arboplaats ziet psychosociale arbeidsbelasting als essentieel onderdeel van arbeidsomstandigheden. We ondersteunen vanzelfsprekend dus ook om deze aspecten te verbeteren.

PSA onderzoek

De arbeids- en organisatieadviseurs van Arboplaats helpen graag om inzicht te krijgen in hoe het er in organisaties voor staat met de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit doen we door middel van vragenlijstonderzoek onder alle werknemers in combinatie met een aantal interviews.

Bij de ontwikkeling van onze vragenlijst is rekening gehouden met wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis. Zo komen werkdruk, ongewenst gedrag en cultuur uitgebreid aan bod. We kijken nader naar het gedragscomponent van gezond en veilig werken. Daarnaast loopt het Job Demands-Resources model (Schaufeli & Baker) en de positieve psychologie als rode draad door het onderzoek heen.

Uiteraard maken onze adviseurs hier ook weer nadrukkelijk de vertaalslag naar oplossingen toe; de HOE’s. De resultaten van het onderzoek zijn naderhand terug te vinden in MijnPrO® en vormen integraal onderdeel van de RI&E en het plan van aanpak.

Implementatie advies

Arboplaats bespreekt de resultaten en aanbevelingen uit het PSA onderzoek altijd met het MT (en optioneel met OR/werknemers). In samenspraak formuleren we waar jullie organisatie mee aan de slag wil gaan, wat je zelf wil en kan doen en waarbij hulp gewenst is. Wij zullen altijd duidelijk aangeven waar Arboplaats die aanvullende ondersteuning kan bieden en waar niet.

Aanbod preventie

Je kunt bij Arboplaats tot slot ook terecht voor advisering op het gebied van arbobeleid en preventie op organisatie- en beleidsniveau.