Software

Gevaarlijke Stoffen module

Deze tool brengt alle stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid in kaart.

Introductie

De Gevaarlijke Stoffen module (GS-module) is een aanvullende tool. Organisaties die met gevaarlijke stoffen werken zijn vanuit het Arbobesluit aanvullende RI&E verplicht als onderdeel van hun RI&E in kaart te brengen met welke gevaarlijke stoffen ze werken, welke riscio’s dit oplevert en welke maatregelen er worden genomen. Dit is al snel een zeer tijdrovende klus.

Met onze GS-module wordt dit een stuk gemakkelijker. Je kunt in bulk Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) uploaden en de software ondersteunt je bij het uitlezen van de bestanddelen en risico’s en het koppelen van maatregelen. Dit wordt integraal verwerkt in je RI&E in MijnPro®. Op termijn verwachten we o.a. aanvullend een app te lanceren voor werknemers en de mogelijkheid om minder schadelijke alternatieve producten op te vragen. Deze module ontwikkelen we in samenwerking met TNO.

In onze abonnementen maken wij onderscheid tussen pakketten die u inclusief -en exclusief GS-module kunt aanschaffen. In het pakket zonder GS-module zal vanzelfsprekend deze tool ontbreken.

Veiligheids informatiebladen overzicht
Screenshot van 'Veiligheids Informatiebladen uploaden' uit onze testomgeving.