Software

PSA-module

De psychosociale arbeidsmodule richt zich onder andere op werkgeluk.

Ontwikkeling

Psychologie heeft zich altijd gefocust op het behandelen van mentale ziekten, zoals depressie, schizofrenie en burn-out. In de laatste 15 jaar is een nieuw veld in de psychologie ontstaan; positieve psychologie.

Positieve psychologie focust zich op hoe “normale” mensen gelukkiger kunnen worden. Deze stroming is ontstaan uit de behoefte om wetenschappelijk positieve aspecten in het leven te bestuderen. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman heeft bijvoorbeeld in meerdere studies aangetoond dat mensen die gebruik maken van hun sterkste kanten gelukkiger zijn dan mensen die hier geen gebruik van maken.


Arboplaats focust zich op het toepassen van de positieve psychologie op de werkvloer. Gelukkige vitale medewerkers zijn productiever en gezonder. Daarnaast helpt Arboplaats werkgever en werknemer graag met het toepassen van de positieve psychologie in de praktijk.

PSA in MijnRI&E

Binnen MijnRie kan alleen op beleidsniveau aangegeven worden in hoeverre de organisatie aandacht besteed aan werkdruk en ongewenst gedrag. De aanvullende PSA module biedt de mogelijkheid risico’s en maatregelen met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen en op te nemen in het plan van aanpak. We maken hierbij gebruik van thema’s  (zoals kenmerken van het werk, leiderschap, het team etc.) en HOE’s (beheersmaatregelen op organisatie en beleidsniveau).

De input voor het beoordelen en evalueren van de psychosociale risico’s komt uit een vragenlijstonderzoek onder je werknemers. Je moet hier een aantal onderwerpen verplicht in opnemen en minimaal 50% respons behalen. Over het algemeen voert Arboplaats dit onderzoek uit.