Diensten

Advisering Fysieke Factoren

Wij ondersteunen je graag op verschillende manieren bij het verbeteren van de fysieke aspecten van arbeidsomstandigheden. Denk daarbij aan fysieke belasting, machineveiligheid, lawaai, beeldschermwerk etc. Risico’s die op korte of lange termijn van invloed zijn op de fysieke gezondheid van uw medewerkers.

Algemeen

Uitvoeren RI&E

Een deel van onze klanten kiest voor het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie in MijnPrO® uit te besteden aan Arboplaats. Je maakt dan een afspraak met onze adviseur voor een gesprek en rondgang over de werkvloer/locaties. De inrichting van de software wordt door ons voorbereid en sluit aan op uw bedrijfsactiviteiten. Er wordt aandacht besteed aan arbobeleid, fysieke factoren en psychosociale arbeidsbelasting. Daarbij ligt de focus met name op de prioritaire risico’s, ofwel waar worden medewerkers ziek, zwak of misselijk van.

Als organisatie hoef je alleen zelf nog de eigen beheersmaatregelen op beleidsniveau in te vullen en de acties voor het plan van aanpak te bepalen.

Het resultaat is een gedegen en complete RI&E die voldoet aan de wettelijke eisen en concrete handvaten geeft om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze dienstverlening is in veel gevallen inclusief de kerndeskundige toetsing.

Toetsing RI&E en PvA

De Arbowet schrijft voor dat je als organisatie je RI&E moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde kerndeskundige (zowel een arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige). Uitzondering hierop zijn organisaties van minder dan 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument.

Je kunt bij Arboplaats terecht voor kerndeskundige toetsing en advies. Dat kan eventueel ook als de RI&E niet met MijnPrO® is opgesteld.

Fysiek

Beoordeling Gevaarlijke Stoffen

Als jouw werknemers tijdens het werk blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen, dan ben je verplicht de aard, mate en duur van de blootstelling te beoordelen. Het doel hiervan is dat bepaald kan worden in hoeverre werknemers tijdens het werk blootgesteld worden en waar maatregelen nodig zijn.

Organisaties kunnen het blootstellingsniveau op verschillende manieren bepalen. Arboplaats adviseert je graag welke methode het meest passend is en kan eventueel deskundige metingen of gevalideerde schattingen uitvoeren.

Ongevallenonderzoek

Na een ernstig arbeidsongeval vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie de werkgever een onderzoek in te stellen. Als organisatie wil je herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Het is verstandig dit onderzoek uit te voeren met behulp van een externe professional (veiligheidskundige).

De veiligheidskundigen van Arboplaats staan je met kennis en kunde bij. We brengen samen processen en omstandigheden in kaart die een rol (kunnen) hebben gespeeld. We stellen samen een goed verbeterplan op waarin we concrete verbetervoorstellen en onze jarenlange ervaring met de Arbeidsinspectie meenemen.

Onderzoek Veiligheidscultuur

Een positieve veiligheidscultuur is onmisbaar voor een effectief arbobeleid. Arboplaats kan met behulp van een vragenlijstonderzoek in kaart brengen hoe het staat met mindset, houding en het gedrag van werknemers en managers. Op basis daarvan adviseren we wat te doen op het gebied van leiderschap, communicatie/betrokkenheid en trainingen om de veiligheidscultuur te verbeteren.